Aktualności

Cieniowanki – rodzinne opowieści w oknach

Jakie macie pierwsze skojarzenia z teatrem? Wielka kurtyna? Duża scena? Sławni aktorzy i wielkie wyjście? A może nie musi tak być… może teatr można zrobić w… oknie? Teatrem cieni zajmujemy się już 15 lat: przygotowujemy spektakle, instalacje, wizualizacje do koncertów. Teatr cieni robiliśmy już w oknach tramwaju, w zabytkowych oknach kamienic, dworków, bloków, nowoczesnych budynków… […]

1 sierpnia 2022 Czytaj więcej
Aktualności

Centrum Edukacji Teatralnej 2019

Centrum Edukacji Teatralnej 2019 to projekt edukacyjny rozwijający kompetencje kulturowe w zakresie teatru i edukacji teatralnej. Skierowany jest do dzieci przedszkolnych, z małych małopolskich miejscowości. Zakłada realizację cyklu warsztatów teatralnych dla dzieci oraz prezentację wartościowych spektakli teatralnych. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania kompleksowej i profesjonalnej oferty teatralnej oraz edukacyjnej skierowanej do placówek edukacyjnych (przedszkoli) […]

4 lipca 2019 Czytaj więcej
Aktualności

REŻYSERIA | PRACOWNIE MISTRZOWSKIE

Zapraszamy pasjonatów teatru, animatorów kultury, instruktorów teatralnych, twórców amatorskich teatrów, nauczycieli na kolejne warsztaty z cyklu Pracowni Mistrzowskich. Tematem spotkania będzie REŻYSERIA. Warsztaty poprowadzą: Mateusz Przyłęcki oraz Jacek Timingeriu. TERMIN: 19-20 maja 2018, g. 10:00-17:00 MIEJSCE: Małopolski Instytut Kultury, Kraków KOSZT: 220 zł/osoba/12 godzin Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   Kilka […]

14 marca 2018 Czytaj więcej
Aktualności

TECHNIKI IMPROWIZACJI

Zapraszamy pasjonatów teatru, aktorów, instruktorów, pedagogów, twórców teatrów amatorskich i improwizatorów – zaawansowanych i początkujących na twórcze zajęcia. Skupimy się na improwizacji praktycznej i elementach improwizacji scenicznej. Przed nami 12 godzin intensywnego treningu. Warsztaty odbędą się 21-22 kwietnia w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Sobota: w godz. 10:00-18:00 (z godzinną przerwą na obiad) Niedziela: […]

11 marca 2018 Czytaj więcej
Aktualności

CET LOKALNIE

Szkolenia Centrum Edukacji Teatralnej to także spotkania w terenie z nauczycielami i animatorami kultury. Chcesz budować środowisko zaangażowane w edukację teatralną? Chcesz zorganizować szkolenie u siebie w szkole, przedszkolu, ośrodku kultury? Zależy Ci na rozwoju kadr kultury? Zgłoś się do nas. W ramach CET LOKALNIE nawiązujemy współpracę z placówkami i ośrodkami w Małopolsce, które chcą […]

1 grudnia 2017 Czytaj więcej
Aktualności

Dziecko i świat sztuki | Panel Dyskusyjny

W jaki sposób wprowadzać dziecko w świat sztuki? Czego szkoły i przedszkola mogą oczekiwać od teatrów? A czego oczekują twórcy? O inicjacji teatralnej, doświadczeniach artystycznych, pedagogice teatru i działaniach edukacyjnych rozmawiać będą: Magdalena Miklasz – reżyserka teatralna, Konrad Dworakowski – reżyser, dyrektor Teatru Pinokio w Łodzi oraz Barbara Pasterak – koordynatorka wydarzeń edukacyjnych Ośrodka Dokumentacji […]

20 listopada 2017 Czytaj więcej
Aktualności

Pracownie Mistrzowskie 2017/2018

Dla kogo? Zapraszamy animatorów kultury, nauczycieli wszystkich etapów edukacji, instruktorów teatralnych, studentów kierunków humanistycznych i artystycznych, twórców i członków amatorskich teatrów oraz pasjonatów teatru do udziału w kolejnej edycji teatralnych PRACOWNI MISTRZOWSKICH. Co to jest? Pracownie Mistrzowskie to intensywny kurs z zakresu różnych obszarów teatralnych. Co roku program jest inny. Pracownie dają szansę interesującego spotkania, twórczej […]

9 października 2017 Czytaj więcej
Aktualności

Na tropie sztuki

Małopolski Instytut Teatralny zaprasza dzieci i młodzież z Gminy Wielka Wieś w wieku 7-16 lat do udziału w warsztatach artystycznych „Na tropie sztuki”. Zajęcia będą odbywać się od 17-28 lipca od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 na terenie Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. W pierwszym tygodniu zajęć planujemy wycieczkę do Krakowa i spacer detektywistyczny […]

23 czerwca 2017 Czytaj więcej
cet_wszystkie-dachy
Aktualności

Lato w teatrze | Bukowina Tatrzańska/Niedzica

Jak da­le­ko sięga nasz dom – do Białki? Do Nowe­go Tar­gu? Dom ro­dzin­ny. Dom tra­dycyj­ny. Dom ide­al­ny. Jak go urządzamy, co wie­sza­my na ścia­nach, ja­ka mu­zyka w nim gra? Za­prasza­my dzie­ci w wie­ku 6-12 do dzia­łu w nie­zwykłym tur­nusie „Lata w te­atrze” w Bu­ko­winie Ta­trzańs­kiej, Nie­dzicy i Czar­nej Górze. Przez po­nad dwa ty­god­nie uczest­niczy „Lata […]

14 lipca 2016 Czytaj więcej
Aktualności

LATO W TEATRZE | Prądnik Korzkiewski/ Biały Kościół

„Cztery zmysły, cztery żywioły” to motyw przewodni tegorocznego turnusu LATA W TEATRZE realizowanego przez Małopolski Instytut Teatralny w Białym Kościele i Prądniku Korzkiewskim w dniach 16.08-28.08. Pokaz finałowy odbędzie się w ramach lokalnych Dożynek. Dzieci będą pracować w grupach: Teatralnej Pracowni Czterech Zmysłów, Pracowni Tworzenia z Niczego, Pracowni Działań Niecodziennych, Pracowni Rozgłosu i Działań Kreatywnych […]

13 czerwca 2016 Czytaj więcej