Rodzinne Cieniowanki czyli teatr cieni w każdym oknie!

- 26 października 2020

Aktualności

Końcówka lata i jesień była bardzo pracowita! Od sierpnia realizowaliśmy projekt „Rodzinne Cieniowanki – warsztaty teatru cieni dla rodzin” w ramach których przygotowywaliśmy małe, rodzinne spektakle. Naprawdę małe – mieściły się w oknach mieszkań. I naprawdę rodzinne – realizowane były przez dzieci, rodziców i dziadków.

Raptem w trakcie czterech spotkań uczestnicy warsztatów potrafili wyczarować niezwykłe historie: o Tymku, który poleciał w Kosmos,  o lanckorońskich rozbójnikach, o Mariance, która na wszystko mówiła „nie!”, o wiosce, w której smog był tak wielki, że nawet straszydła się dusiły i wiele innych.

Zadanie  pt: „Rodzinne cieniowanki – warsztaty teatru cieni dla rodzin” współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów” w ramach projektu grantowego pt.: „Wzmocnienie kapitału społecznego, promocja dziedzictwa lokalnego, podnoszenie wiedzy społeczności lokalne w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.”, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Gościniec 4 Żywiołów” na lata 2014-2020”.

.

PARTNERZY PROJEKTU