Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

- 9 października 2017

Aktualności / Szkolenia dla nauczycieli / Teatr w szkole

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej na szkolenia z zakresu pedagogiki teatru.

Nasze szkolenia prowadzą artyści i pedagodzy teatru z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Chcemy dzielić się z Państwem naszymi umiejętnościami, które pozwolą Państwu wprowadzać do swojej codziennej pracy elementy teatru. Dlatego też nasze szkolenia mają charakter twórczych warsztatów.

Tegoroczny plan szkoleniowy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez krakowskich nauczycieli. Mamy nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania.

Dla Państwa wygody przenieśliśmy także miejsce szkoleń do centrum miasta. Szkolenia będą odbywać się w sali warsztatowej Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Program szkoleń 2017/2018:

23.10.2017, g. 17:30-20:30 – szkolenie „TEATROTERAPIA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ”, prowadzący: Tadeusz Dylawerski

Program szkolenia:
1. Rola diagnozy w pracy z grupą.
2. Dobór zabaw teatralnych stanowiących tzw. rozgrzewkę ruchową i emocjonalną.
3. Dyscypliny cyrkowe i ich integrujący charakter.
4. Pantomima jako sztuka komunikowania pozawerbalnego.
5. Zastosowanie dramy w pracy z dziećmi.
6. ,,Brzydkie kaczątko” – przykładowy scenariusz łączący prezentowane metody.

20.11.2017 g. 17:30-20:30 – szkolenie „JAK ZROBIĆ SPEKTAKL NA WCZORAJ?”, prowadząca: Dagmara Żabska

Warsz­tat ro­z­wija­jący umie­jęt­no­ści nau­czycie­la w za­kresie re­żyse­rii przed­stawień te­atral­nych w sz­ko­le i przedszkolu. Za­jęcia obej­mu­ją za­rów­no prak­tycz­ne ćwicze­nia te­atral­ne, jak rów­nież wska­zów­ki or­ga­nizacyj­ne do­ty­czące pro­duk­cji spektaklu i do­bo­ru ob­sady.

22.01.2018, g. 17:30-20:30 – szkolenie „LALKI TEATRALNE: LALKI TELEWIZYJNE”, prowadząca: Alla Maslovskaya

Warsztat wprowadzający nauczyciela w tematykę teatru formy, który wykorzystuje proste i naturalne materiały. W ramach szkolenia nauczyciele nauczą się wykonywać efektowne lalki telewizyjne. Uczestnicy poznają podstawy pracy z tym typem lalek – spróbują animacji i reżyserii etiudy z wykorzystaniem wykonanych przez siebie lalek teatralnych.

19.03.2018, g. 17:30-20:30 – szkolenie „BEZ BARIER – IMPROWIZACJA DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA”, prowadzący: Przemysław Buksiński

Warsztat pobudzający wyobraźnię nauczyciela jako partnera w działaniach scenicznych, ale także reżysera przedstawienia przedszkolnego czy szkolnego. Ma na celu pracę ze świadomością ciała, ruchem, energią. Warsztat pomaga przełamywać własne bariery, które blokują aktywność aktora na scenie, uczy koncentracji i współpracy. Daje narzędzia i ćwiczenia pomagające oswajać stres, tremę oraz wstyd obecny przy różnego rodzaju wystąpieniach publicznych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają różne rodzaje gier, zabaw i ćwiczeń, które mogą być wykorzystywane na zajęciach szkolno-przedszkolnych.

14.05.2018, g. 17:30-20:30 – szkolenie „ROZEGRANY SPEKTAKL, CZYLI MUZYKA W TEATRZE”, prowadzący: Mateusz Przyłęcki

Warsztat oswajający nauczyciela z zagadnieniem muzyki w teatrze. W ramach działań warsztatowych będziemy zastanawiać się w jaki sposób dobierać muzykę do działań teatralnych, skąd czerpać inspiracje, jak ją wykorzystywać w poszczególnych scenach, jakie funkcje może pełnić.

Udział w trzygodzinnym szkoleniu to koszt 50 zł/osobę. Wydajemy zaświadczenia odbycia szkolenia. Wystawiamy także faktury.

Mając na uwadze komfortową jakość pracy – liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na warsztaty odbywają się drogą mailową: martyna@edukacjateatralna.pl lub telefoniczną 724-486-744. W zgłoszeniu proszę zamieścić informacje: imię i nazwisko uczestnika, miejsce pracy (miejscowość oraz etap nauczania), numer kontaktowy, adres e-mail, datę i nazwę wybranego szkolenia. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prosimy o dokonanie płatności za warsztat oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty, które jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Małopolski Instytut Teatralny

Lanckorona 403

34-143 Lanckorona

Raiffeisen Bank

51 1750 0012 0000 0000 2197 8318

Nasze szkolenia dofinansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*Dla nauczycieli stale współpracujących z CET przewidziane są programy zniżkowe.

 

Prowadzący:

Dagmara Żabska – aktorka, reżyserka, szefowa artystyczna Teatru Figur Kraków, menadżerka kultury, wykładowczyni akademicka, pedagożka teatru, teatrolożka, wieloletnia koordynatorka licznych projektów artystyczno-edukacyjnych, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz FigurenTheater-Kolleg w Niemczech, otrzymała brązowy medal „Gloria Artis – Zasłużeni Kulturze”, nagrodę indywidualną za reżyserię spektaklu „Król Maciuś Pierwszy” w ramach konkursu KLASYKA ŻYWA. Jej spektakl „Huljet, huljet” otrzymał także nagrodę grand prix na III Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Animacji AnimArt w Łodzi w 2017 roku. Zawodowo związana także z Kangurowymi Przedszkolami w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci.

Alla Maslovskaya – aktorka, reżyserka, pedagożka teatru, absolwentka Mińskiego Instytutu Kultury, specjalizacja: reżyseria teatru dla dzieci, współpracowniczka Małopolskiego Instytutu Kultury w projektach „Dilettante – teatr w ruchu” i „Kulisy”. Współpracuje z różnymi ośrodkami kultury i instytucjami m.in. z Cricoteką, gdzie prowadzi warsztaty teatralne. Od wielu lat aktorka Teatru Figur Kraków. W swoich działaniach często sięga do teatru formy.

Tadeusz Dylawerski – pedagog teatru i cyrku, aktor, lalkarz, mim, absolwent Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu i Studium Pantomimy przy Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Związany z Teatrem Figur Kraków i Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Jego autorski program „Akademia Pana Piórko” w SCKM w Krakowie cieszy się dużą popularnością wśród małych widzów. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, dla maluchów i ich opiekunów, dla rodzin, dla osób niepełnosprawnych m.in. współpracując ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi czy fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Prowadził także warsztaty cyrkowo-teatralne dla pacjentów szpitali dziecięcych.

Przemysław Buksiński – aktor, animator kultury, dyrektor artystyczny, konferansjer, pedagog i wykładowca. Jest twórcą i moderatorem grupy „No potatoes”. Aktor lubelskiej Sceny Prapremier InVitro, Kompanii Teatr oraz Teatru H. Ch. Andersena w Lublinie, współpracował m.in. z Teatrem „Pinokio” w Łodzi, Teatrem Starym w Lublinie, z Teatrem Centralnym, neTTheatre i Stowarzyszeniem Artystów „Bliski Wschód”, oraz z licznymi centrami i ośrodkami kultury, z uczelniami wyższymi. Uczestniczył w licznych warsztatach i szkoleniach m.in. z Collinem Munchem, Larym Mossem czy Mikem Hughesem. Od lat zajmuje się technikami treningu aktorskiego (Bogusław Schaeffer, Katt Koppet) oraz metodą improwizacji scenicznej, jest organizatorem i pomysłodawcą licznych spotkań twórczych, prowadzi warsztaty i szkolenia w całym kraju i za granicą.

Mateusz Przyłęcki – Aktor, reżyser, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Aktorskiego i Wydziału Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Uczestniczył także w zajęciach Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Jako aktor współpracował z krakowskimi teatrami – Łaźnia Nowa, Teatr Ludowy, Teatr Parawan. Spektakle w jego reżyserii można oglądać w T. Współczesnym w Szczecinie, T. Kana w Szczecinie, T. Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi, T. Ludowym w Krakowie. Jego spektakl „ Mglisty Billy” otrzymał trzy nagrody na międzynarodowych festiwalach teatralnych. Jest także reżyserem spektakli dla dzieci i młodzieży.

 

PARTNERZY PROJEKTU