Teatroteka Szkolna – bądź reżyserem swoich lekcji!

- 7 grudnia 2015

Inspiracje / Teatr w szkole

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego z Warszawy z okazji obchodów 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce uruchomił ogólnodostępną i nowoczesną platformę internetową „TEATROTEKA SZKOLNA”. Jej premiera, czyli Tydzień z Teatroteką Szkolną, rozpoczął się inauguracyjną konferencją w Krakowie współorganizowaną przez Teatr Figur Kraków (21.09.2015, MOCAK). Było to spotkanie z nauczycielami, pedagogami, pracownikami oświaty i instruktorami teatralnymi.

W programie znalazły się wystąpienia referatowe, m.in o tym jak pozyskiwać pieniądze na edukację kulturalną, panel dyskusyjny o możliwości współpracy teatru i szkoły, prezentacja portalu „Teatroteka szkolna”, warsztaty dla nauczycieli przybliżające różne metody pracy grupowej w szkole przy użyciu technik teatralnych.

Teatroteka Szkolna jest niezbędnikiem dla nauczycieli, którzy chcieliby wprowadzać do swojej pracy elementy pedagogiki teatru.

Serwis internetowy platformy edukacyjnej zawiera materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i pedagogów przedszkolnych, pogrupowane według poziomów nauczania, wykorzystywanych metod i podejmowanych tematów. Materiały te stanowią uzupełnienie podstawy programowej szkół o zagadnienia związane z teorią i praktyką teatralną, a także mogą być źródłem inspiracji do przedstawiania zagadnień z podstawy przy wykorzystaniu innego medium – medium teatru. – www.teatrotekaszkolna.pl

Strona umożliwia pobieranie konspektów zajęć, materiałów szkoleniowych w postaci filmików instruktażowych, ale jest też przede wszystkim miejscem sieciującym specjalistów, praktyków i autorów scenariuszy zajęć wykorzystujących techniki teatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Projekt jest w trakcie tworzenia – ciągle można uzupełniać bazę danych, do czego z przyjemnością namawiamy!

 

 

PARTNERZY PROJEKTU