Robot i motyl – teatr papieru

- 7 grudnia 2015

spektakle dla przedszolaków / Teatr w szkole

Na początku była kartka. Zwykła, biała kartka papieru. Taka, co szeleści przy potrząsaniu, zgina się na wszystkie strony i spada, kiedy wiatr zawieje. Zmięta w kulkę doleci daleko, złożona cztery razy może być statkiem, czapką, peryskopem, robotem. Przecięta kartka zamienia się w motyla, muszkę, trawę, cały świat!

W naszym spektaklu „Robot i motyl” zobaczycie plejadę gwiazd – Dondona – gwiazdę światowej wystawy robotów. Będą najlepsi skoczkowie, czyli łąkowe gwiazdy sportu, oraz najprawdziwsza gwiazdka z nieba.

Spektakl powstał na podstawie opowiadań Vytautė Žilinskaitė.

Reżyseria i adaptacja: Dagmara Żabska

Lal­ki: Brane Sol­ce i ze­spół

Scenogra­fia: Be­ata Klim­kow­ska

Mu­zyka: An­drzej Bo­na­rek

Pro­duk­cja: Mar­ta Han­kus

Wy­stępują Ta­de­usz Dy­lawer­ski/Al­la Ma­slovskaya/Ma­te­usz Wróbel

Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana. Konkurs organizuje Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektaklu prezentowanego w szkołach i przedszkolach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na stronie: www.dorman.e-teatr.pl

PARTNERZY PROJEKTU