Teatr Naukowy – oferta

- 10 grudnia 2015

Teatr naukowy / Teatr w szkole

Teatr naukowy to cykl zajęć, w ramach których wiedza i umiejętności przekazywane są w formie warsztatów teatru cieni.

Obecnie w ofercie znajdują się następujące zajęcia:

Ścieżka fi­zycz­na (dla dzie­ci od lat 8):

1. „Jakiego koloru jest światło?”
Podstawowym tematem zajęć jest światło. Uczniowie przy użyciu filtrów polaryzacyjnych oraz różnego rodzaju pryzmatów (szkło, celofan, woda) i kolorowych lampek będą przyglądali się właściwościom światła oraz próbowali eksperymentować – rozczepiać, ale także „zczepiać“ czy „wycinać“ światło.
W drugiej części zajęć swoją wiedzę wykorzystają w projektowaniu i wykonywaniu kolaży cieniowych – scenografii do teatru cieni.
2. “Mała żarówka – wielki cień”
Zajęcia poświęcone są różnym źródłom światła w kontekście teatru cieni. Dzieci dowiedzą się, jak kiedyś robiono teatr cieni i jak wygląda on dzisiaj. Poznają odpowiedź na pytanie, czym różni się cień rzucany przez świeczkę od cienia powstającego w świetle żarówki, lampki halogenowej czy latarki ledowej. Po części naukowej uczestnicy przygotują krótkie scenki z właściwym wykorzystaniem każdego typu oświetlenia.

Ścieżka hu­ma­nistycz­na (dla dzie­ci od lat 8):

1. „Cienie Azji”
Tematem warsztatów są tradycje teatralne Orientu. Uczniowie poznają legendę o powstaniu teatru cieni i dowiedzą się, w jakich krajach popularny był ten rodzaj sztuki. Na koniec sami zrobią własną lalkę cieniową, inspirowaną oryginalnym wzorem chińskich lalek – księżniczki, mędrca i cesarza.