Centrum Edukacji Teatralnej

- 30 grudnia 2016

Szkolenia (dla reżyserów, instruktorów, scenografów)

CET to projekt realizowany w 2016 roku przez Małopolski Instytut Teatralny w ramach priorytetu Edukacja Kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt adresowany jest do nauczycieli i pedagogów a także pracowników sektora kultury: instruktorów teatralnych, animatorów kultury, reżyserów. Celem projektu jest upowszechnianie idei pedagogiki teatru, wzmocnienie działalności edukacyjnej w regionie, podnoszenie kompetencji teatralnych kadr (profesjonalizacja) i szukanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji kulturalnej. Chcemy dawać nauczycielom narzędzia do pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.

W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolenia z trzech ścieżek tematycznych:

Teatru w szkole – adresowanego do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

Interpretacji – objętych honorowym patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty

Pracowni Mistrzowskich – intensywnego kursu dla animatorów i instruktorów teatralnych.

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PARTNERZY PROJEKTU