INTERPRETACJE – szkolenia dla nauczycieli II etapu edukacji

- 12 sierpnia 2016

Szkolenia dla nauczycieli / Teatr w szkole

INTERPRETACJE – szkolenia dla nauczycieli II etapu edukacji (uczących w klasach 4-6 szkoły podstawowej)

Terminy: wrzesień 2016 – luty 2017

Szkolenie składa się z części teoretycznej – interpretacyjnej poruszającej zagadnienia dotyczące współczesnego teatru (także teatru dla dzieci) i jego problemów, obecności teatru w szkole, jakości interpretacji dzieł teatralnych na zajęciach szkolnych. Szkolenie zawiera elementy konwersatorium oraz analizy konkretnych fragmentów spektakli przygotowujące do rozmowy o współczesnej sztuce, jej walorach i wadach, oraz do pogłębionej analizy zjawisk artystycznych. Prowadząca przygotuje uczestników do świadomego wybierania spektakli dla dzieci i młodzieży oraz do ich krytycznej oceny. Moduł teoretyczny rozszerzony jest elementami praktycznymi – „narzędziownikiem teatralnym” ułatwiającym wprowadzenie elementów teatru do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czas trwania: ok. 3 godziny (1 godzina zajęć wykładowych +1,5 godz ćwiczeń praktycznych).

Udział w szkoleniach ścieżki INTERPRETACJE jest bezpłatny. Ścieżka objęta jest honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szkolenia współfinansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkolenia organizowane są dla nauczycieli w wybranych szkołach. Zachęcamy do organizacji szkolenia interpretacyjnego w swojej placówce. Minimalna liczba uczestników szkolenia to 10 osób.

Kontakt: martyna@edukacjateatralna.pl lub tel. 724-486-744.

Prowadzące szkolenie:

Marta Bryś – teatrolożka, doktorantka na wydziale teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowała w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” oraz jako koordynator programowy Krakowskich Reminiscencji Teatralnych w 2013 roku. W 2014 była członkiem Komisji Artystycznej w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W 2015 roku odpowiadała za promocję projektu POP-UP oraz produkowała autorski projekt Krystiana Lupy, Igi Gańczarczyk i Piotra Skiby “SPI→RA→LA”. Związana z miesięcznikiem „Didaskalia”. Obecnie współpracuje z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie oraz koordynuje projekt „Radio Głosy” realizowany przez Galerię F.A.I.T w Krakowie

Krsytyna Hussak – absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz reżyserii teatru dzieci i młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka Nagrody Prezydenta Krakowa Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa oraz Nagrody im. L. Cyganika „Za Wybitne Osiągnięcia w Teatrze Dzieci i Młodzieży”. Od 15 lat prowadzi Dziecięce Studio Teatralne WYJĄTEK przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, związana także z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, gdzie przygotowywała obsady dziecięce do spektakli.

PARTNERZY PROJEKTU