TEATR W SZKOLE – szkolenia dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego

- 12 sierpnia 2016

Aktualności / Szkolenia dla nauczycieli / Teatr w szkole

 TEATR W SZKOLE – szkolenia dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego

Szkolenia otwarte w Krakowie (trzeci piątek miesiąca):

CENTRUM KULTURY “DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI” – ZAJAZD KOŚCIUSZKOWSKI (ul. Białoprądnicka 3):

16.09.2016 godz. 17:00-20:00 – szkolenie „10 pomysłów na papierową scenografię” (Agnieszka Polańska)

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c:

18.11.2016 godz. 17:00-20:00 – szkolenie „Mówić z sensem, czyli praca z tekstem” (Krystyna Hussak)

16.12.2016 godz. 17:00-20:00 – szkolenie „Jak przygotować spektakl okolicznościowy”? (Dagmara Żabska)

17.03. 2017 godz. 17:00-20:00 – szkolenie „Skąd brać pomysły na spektakle”? (Alla Maslovskaya)

Szkolenie “Skąd brać pomysły na spektakle” odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay (ul. Zakopiańska 62)

19.05. 2017 godz 17:00-20:00 – szkolenie „Ale cyrk!” (Tadeusz Dylawerski)

Cena udziału w jednym szkoleniu (3 godz.) – 40 zł/os. Ścieżka realizowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Płatność gotówką przed szkoleniem lub przelewem bankowym na konto Fundacji Małopolski Instytut Teatralny. Dane do przelewu:

Małopolski Instytut Teatralny

Lanckorona 403

34-143 Lanckorona

Raiffeisen Bank

51 1750 0012 0000 0000 2197 8318

Na szkolenia obowiązują zapisy drogą mailową (martyna@edukacjateatralna.pl), telefonicznie (tel. 724-486-744).

W zgłoszeniu proszę zamieścić informacje: imię i nazwisko uczestnika, miejsce pracy (miejscowość), numer kontaktowy, adres e-mail, data i nazwa szkolenia. Rezerwacja miejsca potwierdzana jest każdorazowo mailem.

Proces rezerwacji miejsca kończy się wraz z dokonaniem przedpłaty na konto fundacji. Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu drogą mailową najpóźniej na PIĘĆ DNI PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM.

Szkolenia wyjazdowe:

Chcesz zorganizować szkolenie dla swojej kadry w swojej szkole? Zgłoś się do nas! Zachęcamy szkoły i ośrodki kultury do współorganizacji szkoleń na terenie Małopolski. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli z konkretnych szkół w poszczególnych rejonach. Pozostały wolne terminy na szkolenia od października do grudnia 2016 (minimalna liczba uczestników szkolenia wyjazdowego to 15 osób). Szczegóły i wszelkie informacje: martyna@edukacjateatralna.pl lub tel. 724-486-744.

Szkolenia poprowadzą:

Agnieszka Polańska – pro­jek­tant­ka, scenograf­ka, graficzka; ab­sol­went­ka fil­mo­znaw­stwa UJ oraz Sz­ko­ły Ar­ty­stycz­nego Pro­jek­to­wania Ubio­ru; za­wodowo związana z Te­atrem Fi­gur Kraków, gdzie zaj­mu­je się pro­wadze­niem za­jęć dla dzie­ci i młodzie­ży, przy­go­to­wywaniem lalek te­atral­nych, te­atrem cie­ni.

Krsytyna Hussak – absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz reżyserii teatru dzieci i młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka Nagrody Prezydenta Krakowa Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa oraz Nagrody im. L. Cyganika „Za Wybitne Osiągnięcia w Teatrze Dzieci i Młodzieży”. Od 15 lat prowadzi Dziecięce Studio Teatralne WYJĄTEK przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, związana także z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, gdzie przygotowywała obsady dziecięce do spektakli.

Dagmara Żabska – aktorka, reżyserka, szefowa artystyczna Teatru Figur Kraków, menadżerka kultury, wykładowczyni akademicka, pedagożka teatru, teatrolożka, wieloletnia koordynatorka licznych projektów artystyczno-edukacyjnych, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz FigurenTheater-Kolleg w Niemczech, otrzymała brązowy medal „Gloria Artis – Zasłużeni Kulturze”.

Alla Maslovskaya – aktorka, reżyserka, pedagożka teatru, absolwentka Mińskiego Instytutu Kultury, specjalizacja: reżyseria teatru dla dzieci, współpracowniczka Małopolskiego Instytutu Kultury w projektach “Dilettante – teatr w ruchu” i “Kulisy”. Współpracuje z różnymi ośrodkami kultury i instytucjami m.in. z Cricoteką, gdzie prowadzi warsztaty teatralne. Od wielu lat aktorka Teatru Figur Kraków.

Tadeusz Dylawerski – pedagog teatru i cyrku, aktor, lalkarz, mim, absolwent Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu i Studium Pantomimy przy Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Związany z Teatrem Figur Kraków i Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

PARTNERZY PROJEKTU