Pracownie mistrzowskie 2016/2017

- 12 sierpnia 2016

Szkolenia (dla reżyserów, instruktorów, scenografów) / Teatr amatorski

PRACOWNIE MISTRZOWSKIE – intensywne warsztaty dla pasjonatów teatru

wrzesień 2016 – kwiecień 2017

Intensywne warsztaty teatralne dla pasjonatów teatru, animatorów kultury, instruktorów teatralnych, prowadzących grupy teatralne, nauczycieli którzy chcą doskonalić swój warsztat i uczyć się od najlepszych.

Warsztaty odbywać się będą w Krakowie w Małopolskim Instytucie Kultury, ul. 28 lipca 1943 17c, w wybraną sobotę każdego miesiąca od 9:00 do 18:00 (przerwa obiadowa od 14:00-15:00).

Cykl składa się z ośmiu spotkań w ramach pracowni. Każde spotkanie to 8 godzin intensywnej pracy pod okiem mistrza. Warsztaty każdorazowo zmierzają do praktycznego wykorzystania nowych narzędzi – stworzenia etiudy, scenariusza, scenografii itd.

Program pracowni mistrzowskich:

24.09.2016 – REŻYSERIA 1 – KRYSTYNA HUSSAK

Warsztat został opracowany przez Krystynę Hussak na podstawie 16-letniego doświadczenia w pracy pedagoga teatru. Wszystkie metody i techniki są wypróbowane w praktyce, wyselekcjonowane i dają najlepsze efekty w pracy teatralnej z młodym twórcą.
W ramach warsztatu uczestnicy poznają autorską strukturę funkcjonowania grupy teatralnej – od jej powołania do zrealizowania premiery teatralnej.

Zagadnienia:
=> metoda dramy
=> techniki integrujące i wzmacniające zespół
=> techniki pobudzające kreatywność, uwalniające spontaniczność, rozwijające zdolność koncentracji i pamięć
=> dobór i opracowanie repertuaru (WSTĘP DO PRACOWNI PRACA Z TEKSTEM)
=> ZABAWA a estetyka słowa, ekspresja ciała, emisja głosu
=> opracowanie koncepcji formalnej spektaklu
=> istota premiery
=> udział w festiwalach i przeglądach teatralnych

22.10. 2016 – PRACA Z TEKSTEM – MICHAŁ BUSZEWICZ

W trakcie warsztatów prowadzący zajmie się zagadnieniem tekstu własnego, powstającego „z niczego” i „na gorąco” a także tym, jak taki tekst w ciągu dalszej pracy ulepszać. Podejmie również wątek przypadku w tworzeniu tekstu oraz kwestię metod pokonywania tzw. blokady twórczej. Prosimy uczestników o przygotowanie dowolnego, jednozdaniowego cytatu – może to być zdanie z literatury pięknej, napis na murze, fragment instrukcji obsługi, ulubiony cytat z poezji, prozy, dramatu, przemówienia politycznego, dowolność jest pełna.

19.11.2016 – IMPROWIZACJE – PRZEMYSŁAW BUKSIŃSKI

10.12.2016 – SCENOGRAFIA – EWA WOŹNIAK

21.01.2017 – LALKI TEATRALNE – AGNIESZKA POLAŃSKA/ DAGMARA ŻABSKA

25.02.2017 – REŻYSERIA 2 – MATEUSZ PRZYŁĘCKI

18.03.2017 – CHARAKTERYZACJA – ALLA MASLOVSKAYA

Zajęcia przeniesione na 13.05.2017.

22.04.2017 – TEATR CIENI – DAGMARA ŻABSKA

*Kolejność pracowni może się jeszcze zmienić.

Koszt udziału w całym kursie wynosi 1020 złotych. Wpłaty przyjmowane są w ratach. Pierwsza rata w wysokości opłaty za pięć zajęć to 650 zł, powinna zostać uiszczona do 24.09.2016r. Druga rata to 370 zł (do zapłaty w styczniu 2017).

Udział w pojedynczym, sobotnim szkoleniu trwającym osiem godzin to koszt 140 zł/osobę.

Płatność za szkolenia przyjmowana jest gotówką lub przelewem na konto:

Małopolski Instytut Teatralny

Lanckorona 403

34-143 Lanckorona

Raiffeisen Bank

51 1750 0012 0000 0000 2197 8318

Ścieżka realizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na kurs obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (martyna@edukacjateatralna.pl) lub telefonicznie (tel. 724-486-744). W zgłoszeniu proszę podać informacje: Imię i nazwisko, wykonywany zawód, miejsce pracy/zamieszkania (miejscowość) i informacje o zapisie na cały cykl lub na konkretne szkolenie. Potwierdzenie zgłoszenia otrzymują Państwo drogą mailową.

Liczba miejsc ograniczona!

Poznajcie bliżej Mistrzów:

Krsytyna Hussak – REŻYSERIA 1

reżyserka, absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz reżyserii teatru dzieci i młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka Nagrody Prezydenta Krakowa Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa oraz Nagrody im. L. Cyganika „Za Wybitne Osiągnięcia w Teatrze Dzieci i Młodzieży”. Od 15 lat prowadzi Dziecięce Studio Teatralne WYJĄTEK przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, związana także z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, gdzie przygotowywała obsady dziecięce do spektakli.

Michał Buszewicz – PRACA Z TEKSTEM

Dramatopisarz, dramaturg, absolwent specjalizacji dramatologicznej Wiedzy o Teatrze UJ i specjalizacji dramaturgicznej na Wydziale Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. Autor tekstów: „Zbrodnia” realizowanego w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, „Proces Berentyzacji”, „Bohaterki”, „Misja (Wojny od których uciekłem)”, „Piotrusia Pana” na motywach powieści Jamesa Barrie’go oraz „Ciąg”. Współpracował jako dramaturg z Eweliną Marciniak, z którą zrealizował „Nowe Wyzwolenie” S.I. Witkiewicza w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, „Kobietę z przeszłości” Rolanda Schimmelpfenniga w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. J. Słowackiego w Koszalinie, „Amatorki” wg Elfriede Jelinek w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i „Skąpca” na motywach komedii Moliera w Teatrze Polskim w Bydgoszczy oraz z Anną Augustynowicz przy realizacji „Edwarda II” wg Christophera Marlowe’a w Starym Teatrze w Krakowie. W tym samym teatrze wyreżyserował spektakl „Kwestia techniki” według własnego scenariusza oraz „Książkę Telefoniczną”, był także współrealizatorem projektu artystycznego „Długi obieg”. Jest także reżyserem filmu krótkometrażowego na podstawie fragmentu powieści Jamesa Joyce’a, „Finneganów Tren”.

Przemysław Buksiński – IMPROWIZACJE

Aktor, animator kultury, dyrektor artystyczny, konferansjer, pedagog i wykładowca. Jest twórcą i moderatorem grupy „No potatoes”. Aktor lubelskiej Sceny Prapremier InVitro, Kompanii Teatr oraz Teatru H. Ch. Andersena w Lublinie, współpracował m.in. z Teatrem „Pinokio” w Łodzi, Teatrem Starym w Lublinie,z Teatrem Centralnym, neTTheatre i Stowarzyszeniem Artystów “Bliski Wschód”, oraz z licznymi centrami i ośrodkami kultury, z uczelniami wyższymi. Uczestniczył w licznych warsztatach i szkoleniach m.in. z Collinem Munchem, Larym Mossem czy Mikem Hughesem. Od lat zajmuje się technikami treningu aktorskiego (Bogusław Schaeffer, Katt Koppet) oraz metodą improwizacji scenicznej, jest organizatorem i pomysłodawcą licznych spotkań twórczych, prowadzi warsztaty i szkolenia w całym kraju i za granicą.

Ewa Woźniak – SCENOGRAFIA

aktorka, scenografka, animatorka kultury, pedagożka teatralna, wiceprezeska Stowarzyszenia Denovo, organizatorka projektów międzynarodowych m.in. w Rumunii i na Ukrainie. Absolwentka Akademii Teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, absolwentka DAMU w Pradze na wydziale Scenografii Alternatywnego Teatru Lalkowego. Współpracuje z teatrami: Teatrem Animacji w Poznaniu, Malabar Hotel, Teatrem Ateneum w Warszawie, Piccolo w Cotbus, Włóczykij w Londynie.

Agnieszka Polańska – LALKI TEATRALNE

Pro­jek­tant­ka, scenograf­ka, graficzka; ab­sol­went­ka fil­mo­znaw­stwa UJ oraz Sz­ko­ły Ar­ty­stycz­nego Pro­jek­to­wania Ubio­ru; za­wodowo związana z Te­atrem Fi­gur Kraków, gdzie zaj­mu­je się pro­wadze­niem za­jęć dla dzie­ci i młodzie­ży, przy­go­to­wywaniem lalek te­atral­nych, te­atrem cie­ni.

Mateusz Przyłęcki – REŻYSERIA 2

Aktor, reżyser, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Aktorskiego i Wydziału Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Uczestniczył także w zajęciach Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Jako aktor współpracował z krakowskimi teatrami – Łaźnia Nowa, Teatr Ludowy, Teatr Parawan. Spektakle w jego reżyserii można oglądać w T. Współczesnym w Szczecinie, T. Kana w Szczecinie, T. Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi, T. Ludowym w Krakowie. Jego spektakl „ Mglisty Billy” otrzymał trzy nagrody na międzynarodowych festiwalach teatralnych.

Alla Maslovskaya – CHARAKTERYZACJA

Aktorka, reżyserka, pedagożka teatru, absolwentka Mińskiego Instytutu Kultury, specjalizacja: reżyseria teatru dla dzieci, współpracowniczka Małopolskiego Instytutu Kultury w projektach „Dilettante – teatr w ruchu” i „Kulisy”. Współpracuje z różnymi ośrodkami kultury i instytucjami m.in. z Cricoteką, gdzie prowadzi warsztaty teatralne. Od wielu lat aktorka Teatru Figur Kraków.

Dagmara Żabska – TEATR CIENI

aktorka, reżyserka, szefowa artystyczna i założycielka jedynego w Polsce, profesjonalnego teatru cieni: Teatru Figur Kraków, menadżerka kultury, wykładowczyni akademicka, pedagożka teatru, teatrolożka, wieloletnia koordynatorka licznych projektów artystyczno-edukacyjnych, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz FigurenTheater-Kolleg w Niemczech, otrzymała brązowy medal „Gloria Artis – Zasłużeni Kulturze”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem: regulamin-pracowni-mistrzowskich.

PARTNERZY PROJEKTU